neděle 13. ledna 2019

Vítejte na stránkách 
našeho tábora se znakovým jazykem.
DĚKUJEME, že se letošní tábor opět vydařil.😊Tábor je pořádán za podpory Ministerstva zdravotnictví.